Bidrag till smärtforskning

2017-02-22

Donation på 30 miljoner kronor till smärtforskning möjliggör fördjupat forskningssamarbete mellan GHP Stockholm Spine Center och Karolinska Institutet.

Entreprenören Leif Lundblad med familj har beslutat att donera 30 miljoner kronor till forskning om långvarig smärta. Det treåriga forskningsprojektet leds av Professor Eva Kosek verksam vid Karolinska Institutet och överläkare på GHP Stockholm Spine Center tillsammans med Camilla Svensson och Karin Jensen, båda forskare vid Karolinska Institutet. Eventuellt kan donationen förlängas med ytterligare 20 miljoner kronor under två år. 

Smärta kan vara en varningssignal på att något är fel i kroppen, ett s.k. symtom, men långvarig smärta kan också vara en sjukdom i sig. Detta beror på att smärtsignaler från t.ex. muskler eller ryggraden kan förstärkas av nervsystemet och hjärnan. Vid långvarig smärta kan en rundgång uppkomma i nervsystemet som förklarar varför smärtan kan kvarstå trots att den ursprungliga vävnadsskadan har läkt eller blivit åtgärdad t.ex. genom en operation. I det aktuella forskningsprojektet används hjärnavbildning för att studera hur hjärnan hos smärtpatienter och friska aktiveras i samband med smärtupplevelse. Syftet är att identifiera riskfaktorer för utveckling av långvarig smärta, undersöka mekanismer som förklarar varför smärta kvarstår och blir till en sjukdom i sig och slutligen studera vilka mekanismer som är viktiga för att uppnå smärtlindring eller smärtfrihet. Vidare kommer även betydelsen av genetiska faktorer och hur nervsystemet påverkas av immunsystemet vid långvarig smärta att studeras. Det långsiktiga målet är att genom ökad kunskap om smärtmekanismer och riskfaktorer kunna skräddarsy en effektiv smärtbehandling för varje patient. Man skulle då använda sig av fysioterapi, kognitiv beteendeterapi, läkemedelsbehandling och kirurgi på det sätt som är bäst för just den individen. Vidare syftar forskningsprojektet till att identifiera substanser för utveckling av nya läkemedel.

Samarbetet med GHP-klinikerna GHP Stockholm Spine Center och GHP Ortho Center Stockholm är av stor vikt för detta projekt. För Camilla Svensson, farmakolog och grundforskare, som huvudsakligen arbetar med djurmodeller är det en stor tillgång att även få analysera prover från människor som lider av olika smärttillstånd. Karin Jensen, psykolog och smärtforskare, undersöker hur hjärnan bearbetar smärta och hur detta påverkas av olika psykologiska mekanismer hos människor med långvarig smärta och är därför beroende av samarbete med en välfungerande klinisk verksamhet. Eva Kosek sökte sig för 10 år sedan till GHP Stockholm Spine Center för att det är en klinik som ger vård av hög kvalitet och satsar på vårdutveckling och forskning. Eva Koseks professur är, oss veterligen, den första professuren där en privat vårdgivare agerar som medfinansiär vilket visar på GHP Stockholm Spine Centers stora engagemang för klinisk forskning.

Det är vår förhoppning att vi tack vare denna generösa donation från familjen Lundblad och genom fortsatt gott forskningssamarbete med GHP Stockholm Spine Center och GHP Ortho Center Stockholm ska kunna genomföra smärtforskning som kommer att vara av betydelse för framtida patienter.

EvaKosekmfl

Eva Kosek
Camilla Svensson
Karin Jensen 

 

Vid frågor/funderingar, kontakta gärna:
Eva Kosek / Professor & Överläkare GHP Stockholm Spine Center
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: stockholm.spinecenter.se