Kvalitet genom Specialisering
Spine Orthopaedics Bariatrics Gastro Gastro Arrhythmia Maternal Health Care Dental

Sjukvård med fokus
på kvalitet och service

GHP är en svensk, internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom ryggkirurgi/ryggvård, ortopedi, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, gastroenterologi, allmänkirurgi, arytmi, mödrahälsovård samt specialisttandvård. Mellan de idag 18 klinikerna byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksamheten är att hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre kvalitet och effektivitet - "Kvalitet genom specialisering".

Intervju med VD
Daniel Öhman

Se Remiums intervju med GHP:s VD Daniel Öhman från 7 november.

Daniel berättar om utvecklingen under Q3 samt hur en eventuell begränsning av vinster i välfärden kan påverka GHP. Han berättar även om hur GHP ska kunna nå sitt mål om att dubblera omsättningen under den kommande femårsperioden.

Nyhetsbrev nr 6

Välkommen till GHP:s sjätte nyhetsbrev!

Vi presenterar här nya medarbetare och du kan bland annat läsa om en helt ny satsning på Kirurgkliniken Stockholm, GHP:s kvalitetsarbete och mycket mer.

Telefonkonferens

GHP höll 31 oktober en webbsänd telefonkonferens med anledning av Delårsrapport januari-september 2014.

Lyssna på telefonkonferensen och se presentationsmaterialet nedan:

 

Webbsändning

Delårsrapport
jan-sep 2014