Kvalitet genom Specialisering
Spine Orthopaedics Bariatrics Gastro Gastro Arrhythmia Maternal Health Care Dental

Sjukvård med fokus
på kvalitet och service

GHP är en svensk, internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom ryggkirurgi/ryggvård, ortopedi, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, gastroenterologi, allmänkirurgi, arytmi, mödrahälsovård samt specialisttandvård. Mellan de idag 18 klinikerna byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksamheten är att hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre kvalitet och effektivitet - "Kvalitet genom specialisering".

Kapitalmarknadsdag Stockholm

VD Daniel Öhman presenterar GHP:s verksamhet på Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcaredag den 4 mars kl. 15.30.

 

pdf Inbjudan och program

Nyhetsbrev

Välkommen till GHP:s nyhetsbrev november 2014!

Här kan du bland annat läsa om vår nya ortopedimottagning i Varberg och ett nyetablerat proktologiskt center vid Kirurgkliniken i Stockholm.

Telefonkonferens

GHP höll 19 februari en webbsänd telefonkonferens med anledning av Bokslutskommuniké 2014.

Lyssna på telefonkonferensen och se presentationsmaterialet nedan:

 

Webbsändning

Bokslutskommuniké
2014