Kvalitet genom Specialisering
Spine Orthopaedics Bariatrics Gastro Gastro Arrhythmia Maternal Health Care Dental

Sjukvård med fokus
på kvalitet och service

GHP är en svensk, internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom ryggkirurgi/ryggvård, ortopedi, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, gastroenterologi, allmänkirurgi, arytmi, mödrahälsovård samt specialisttandvård. Mellan de idag 18 klinikerna byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksamheten är att hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre kvalitet och effektivitet - "Kvalitet genom specialisering".

Nyhetsbrev mars

Välkommen till GHP:s nyhetsbrev mars 2015!

Här kan du bland annat läsa medicinsk information, sammanslagning av kliniker, samt nyheter från våra dentala verksamheter.

Kapitalmarknadsdag Stockholm

VD Daniel Öhman presenterade GHP:s verksamhet på Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcaredag den 4 mars.

pdf Program

Årsstämma 2015

Årsstämma i Global Health Partner AB
äger rum onsdagen den 29 april 2015 kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

Telefonkonferens

GHP höll 19 februari en webbsänd telefonkonferens med anledning av Bokslutskommuniké 2014.

Lyssna på telefonkonferensen och se presentationsmaterialet nedan:

 

Webbsändning

Årsredovisning
2014