Kvalitet genom Specialisering
Spine Orthopaedics Bariatrics Gastro Gastro Arrhythmia Maternal Health Care Dental

Sjukvård med fokus
på kvalitet och service

GHP är en svensk, internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom ryggkirurgi/ryggvård, ortopedi, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, gastroenterologi, allmänkirurgi, arytmi, mödrahälsovård samt specialisttandvård. Mellan de idag 18 klinikerna byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksamheten är att hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre kvalitet och effektivitet - "Kvalitet genom specialisering".

Intervju med VD
Daniel Öhman

Se Remiums intervju med GHP:s VD Daniel Öhman från 25 maj.

Daniel berättar bl.a. om GHP och vilket värde bolaget tillför, om utvecklingen under kvartalet och om GHP påverkas av den politiska debatten gällande vinster i välfärden.

Nyhetsbrev mars

Välkommen till GHP:s nyhetsbrev mars 2015!

Här kan du bland annat läsa medicinsk information, sammanslagning av kliniker, samt nyheter från våra dentala verksamheter.

Årsstämma 2015

Årsstämma i Global Health Partner AB
ägde rum onsdagen den 29 april 2015.

Telefonkonferens

GHP höll 28 april en webbsänd telefonkonferens med anledning av Delårsrapport januari-mars 2015.

Lyssna på telefonkonferensen och se presentationsmaterialet nedan:

 

Webbsändning

Delårsrapport
januari-mars 2015