Kvalitet genom Specialisering
Spine Orthopaedics Bariatrics Gastro Gastro Arrhythmia Maternal Health Care Dental

Sjukvårdskoncern med patienten i centrum

GHP är en svensk, internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom ryggkirurgi/ryggvård, ortopedi, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, gastroenterologi, allmänkirurgi, arytmi, mödrahälsovård samt specialisttandvård. Mellan de idag 18 klinikerna byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksamheten är att hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre kvalitet och effektivitet - "Kvalitet genom Specialisering".

Lunchpresentation
VD Daniel Öhman

GHP:s VD Daniel Öhman håller en lunchpresentation på Remium i Stockholm onsdag 5 november. Det är kostnadsfritt att anmäla sig. Vänligen anmäl ditt deltagande till Remium via länken nedan.

Nyhetsbrev nr 6

Välkommen till GHP:s sjätte nyhetsbrev!

Vi presenterar här nya medarbetare och du kan bland annat läsa om en helt ny satsning på Kirurgkliniken Stockholm, GHP:s kvalitetsarbete och mycket mer.

Inbjudan till telefonkonferens

GHP inbjuder till webbsänd telefonkonferens med anledning av Delårsrapport januari-september 2014.

Tid: fredag 31 oktober 2014 kl. 09.30

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterialet att finnas tillgängligt här på hemsidan.

Delårsrapport
januari-juni 2014