Revisor

Valt revisionsbolag fram till och med årsstämman 2018 är Ernst & Young AB som utnämndes till bolagets revisor på årsstämman den 26 april 2017.

Bolaget har inga revisorssuppleanter. Mikael Sjölander är huvudansvarig revisor och medlem i FAR.

Adressen till Ernst Young är:
Ernst & Young AB
Parkgatan 49
401 82 Göteborg