Revisor

Valt revisionsbolag fram till och med årsstämman 2017 är Ernst & Young AB som utnämndes till bolagets revisor på årsstämman den 27 april 2016.

Bolaget har inga revisorssuppleanter. Mikael Sjölander är huvudansvarig revisor och medlem i FAR.

Adressen till Ernst & Young är:
Ernst & Young AB
401 82 Göteborg