Ortopedi

Ortopedi är ett område inom vilket vi behandlar skador och sjukdomar i rörelseapparaten, delvis skelettet, leder, muskler, senor och annan bindväv samt de perifera nerverna.

Som patient är det avgörande att komma till en klinik med ledande specialister på just den del av rörelseapparaten man har problem med och som har tillgång till olika behandlingsalternativ – detta är något som samtliga GHP:s ortopedkliniker kan erbjuda.

Våra ortopedkliniker fokuserar på att kunna erbjuda hela vårdteam med sjukgymnaster, specialistläkare och sjuksköterskor som tillsammans kan erbjuda en effektiv och säker vård. Det strukturerade samarbetet mellan yrkesgrupperna innebär en hög kontinuitet för patienterna under hela behandlingsförloppet.

 

GHP Ortho Center IFK-Kliniken, Göteborg

GHP Ortho Center IFK-Kliniken är en ortopedisk verksamhet med specialister på idrotts- och förslitningsskador. Den höga specialiseringen innebär att du som patient behandlas av en ortoped med stor erfarenhet av just din skada och kliniken har också egen sjukgymnastik för att kunna följa patienten genom hela vårdkedjan.

Gå till hemsida »

GHP Ortho Center, Stockholm

GHP Ortho Center Stockholm fokuserar på ortopedisk verksamhet med inriktning på höft- och knäledsplastiker, samt idrottsskador, och är den största vårdgivaren på knäplastiker i Stockholm. GHP Ortho Center Stockholm bedriver sin verksamhet på både Löwenströmska Sjukhuset och Läkarhuset Odenplan.

Gå till hemsida »

GHP Ortho Center, Skåne

GHP Ortho Center Skåne är en ortopedisk verksamhet med specialister på idrotts- och förslitningsskador. Kliniken har också egna sjukgymnaster som utformar individuella träningsprogram i nära samarbete med läkare.

Gå till hemsida »

GHP Gildhöj Privathospital, Köpenhamn

GHP Gildhöj Privathospital Köpenhamn är erkänd i sportens värld och Team Danmark har valt att samarbeta med vår klinik. Här erbjuds behandling av idrottsskador, ryggkirurgi, reumatologi, MR-skanning, ultraljudsundersökning samt digital röntgen.

Gå till hemsida »

GHP Ortho Center Rehab, Göteborg

GHP Ortho Center Rehab Göteborg är GHP Ortho Center IFK-Klinikens egen sjukgymnastikverksamhet för att kunna erbjuda alla kunder och patienter kvalitet och service genom hela vårdkedjan.

Gå till hemsida »