Idrottsmedicin

På GHP Idrottscentrum arbetar vi med idrottsmedicinska frågeställningar och förebyggande hälsovård med specialistkompetens inom idrottsmedicin, arbetsfysiologi, nutrition och prestationspsykologi. Idrottsmedicin innefattar behandling och rehabilitering av skadade och sjuka samt utvecklandet av strategier för att förebygga sjukdomar och idrottsrelaterade skador.

Vårt mål är att utgöra ett viktigt stöd till svensk elitidrottsutveckling samt ge individer verktyg för framtida hälsa.

 

GHP Idrottscentrum, Stockholm

GHP Idrottscentrum hanterar idrottsmedicinska frågeställningar ur ett multidisciplinärt arbetssätt där vi integrerar kunskap från medicin, nutrition, arbetsfysiologi och psykologi för att ge förutsättningar till maximal prestation. De erfarenheter och metoder vi har från elitidrott anpassas till individer med en hög prestationsprofil för att säkerställa optimala förutsättningar och maximera arbets- och idrottsrelaterade resultat. Vi erbjuder även hälsoundersökningar, vilka möjliggör förebyggande insatser för att ge förutsättningar till en bra hälsa nu och i framtiden.

Gå till hemsida »