Överviktskirurgi

GHP:s kliniker bedriver överviktskirurgi och långtidsuppföljning av patienter med sjuklig övervikt. Förekomsten av sjuklig övervikt ökar och leder till en ökad prevalens även av olika typer av följdsjukdomar som diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Både övervikten och följdsjukdomarna orsakar ett stort lidande och stigmatiserande, vilka resulterar i höga sjukvårdskostnader för samhället. Överviktskirurgi medför stor viktnedgång samt minskning eller botande av ett flertal sjukdomar.

 

GHP Bariatric Center, Stockholm

GHP Bariatric Center Stockholm erbjuder överviktskirurgi genom de tre vanligaste metoderna - gastric bypass, gastric banding, och sleeve gastrectomy. Kliniken ordnar dessutom informationsträffar där intressenter kan få information om de olika behandlingsformer, samt träffa kirurg, dietist och sjuksköterska på plats.

Gå till hemsida »