Vår vårdfilosofi

GHP anser att du som patient har rätt till vård där du:

  • Blir behandlad av ledande specialister på just ditt specifika problem

  • Kan känna dig trygg med att få svar på dina frågor och bli färdigbehandlad utan att skickas runt mellan olika vårdgivare

  • Vet att de som vårdar dig är välutbildade och är uppdaterade på de bästa behandlingsmetoderna

  • Träffar personal som trivs och är engagerade

För att uppnå detta krävs fokus - man kan inte vara bäst på allt. Därför fokuserar våra kliniker på problem hos en enskild patientgrupp såsom till exempel skador i rörelseorganen, ryggproblem eller mag- och tarmåkommor. Detta innebär att alla som arbetar i verksamheten är experter på just ditt problem, vi kallar det för "Kvalitet genom specialisering". Dessutom skall våra kliniker ha tillgång till hela bredden av behandlingar som kan hjälpa den specifika patientgruppen. Ofta innebär detta att olika yrkesgrupper samarbetar för att hjälpa dig att bli bättre. Det medför att du som patient kan känna dig trygg med att du får den behandling just du behöver utan att behöva leta vidare.

Bra vård är inte bara hög medicinsk kompetens och rätt behandlingar, du måste också få ett bra omhändertagande. Det kräver engagerad personal som drivs av att du skall bli så bra som möjligt. GHP anser att ett sätt att uppnå detta är ett stöttande ledarskap där personalen har stort inflytande över sin vardag och där beslutsvägarna är korta. Bra arbetsplatser gör också att vi kan attrahera och behålla riktigt duktig personal.

Ett bevis på att GHP:s filosofi fungerar är de goda resultaten i de nationella kvalitetsregistren. För att fortsätta att utvecklas mäter vi och följer upp all den vård vi ger. Detta gör att vi kan fortsätta att ge vård i världsklass.