Pressreleaser

2017-04-05 10:30

Trygg-Hansa och GHP samarbetar kring vårdplanering

Trygg-Hansa har valt GHP som samarbetspartner för sin vårdplanering. Målet är bland annat att tillsammans utveckla nya digitala gränssnitt för att göra vårdplaneringen än mer lättillgänglig för kunderna.

Samarbetet innebär att GHP ansvarar för rådgivningen till Trygg-Hansas kunder, planeringen av den vård de behöver samt utvärdering/utveckling av vårdgivarnätverk och vårdkedjor. Målet är att Trygg-Hansas kunder ska få den absolut bästa vården på ett så lättillgängligt sätt som möjligt.

”Vår ambition är att alltid kommunicera med våra kunder på deras villkor. I och med utvecklingen av ett nytt digitalt gränssnitt kommer de själva att kunna välja när, var och hur de vill bli kontaktade av eller kommunicera med Trygg-Hansas vårdplanering”, säger Pierre Schuster, Chef Företagsmarknad på Trygg-Hansa.

”Detta är ett väldigt spännande samarbete för GHP. Vi är övertygade om att vården behöver styras mer baserat på högsta möjliga kvalitetsutfall och effektiva vårdkedjor, här får vi chansen att utveckla detta och att använda de digitala hjälpmedel som nu finns tillgängliga. Detta är ett utmärkt exempel på det vi vill göra inom vårt koncept Vårdsamverkan”, säger Daniel Öhman, VD GHP.

Göteborg 5 april 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07


GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com
Följande filer finns för nedladdning:

Trygg-Hansa och GHP samarbetar kring vårdplanering