Pressreleaser

2017-02-28 10:45

GHP startar verksamhet inom neurologi

Som ett led i att stärka och bredda GHP:s position i Västra Götaland öppnar GHP sin första klinik inom Neurologi i Göteborg den 1 Mars 2017. Med starten av GHP Neuro Center Göteborg hoppas GHP fylla ett tomrum inom området, då behovet av vård för neurologiska sjukdomar är betydande både nationellt och i Västra Götaland.

GHP Neuro Center Göteborg utreder och behandlar de flesta formerna av neurologiska sjukdomar och ligger i den välkända Annedalskliniken i Göteborg. Verksamheten kommer från start bestå av fem specialister: Zoltan Fekete (Neurolog), Mattias Linde (Neurolog), Robert Olsson (Neurokirurg), Kliment Gatzinsky (Neurokirurg) och Karin Båtelson (Neurofysiolog).

Vi ser att behovet inom neurologi är betydande och vi vill ge våra patienter bästa möjliga förutsättningar och service genom korta ledtider, högpresterande vård samt ett bra och personligt bemötande från första till sista kontakt. Att få göra detta med GHP, som så tydligt har patienten och kvalitet i fokus ger oss goda möjligheter att lyckas fullt ut.”, säger Zoltan Fekete, neurolog på GHP Neuro Center Göteborg.

”Det som är så roligt med GHP Neuro Center Göteborg är att vi redan från start har lyckats samla ett så starkt team av specialister och kompetenser inom neurologi. Det är precis på detta sätt som GHP:s kliniker ska se ut, vi har hela bredden av kompetenser för att kunna säkerställa att patientgruppen får den hjälp de behöver utan att behöva studsa runt i systemet.”, säger GHP:s VD Daniel Öhman.

GHP Neuro Center Göteborg förväntas inte ha en väsentlig påverkan på GHP:s resultat för 2017.

Göteborg 28 februari 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Henning Jensen, VD Neuro Center, Tel: 0705-93 31 87
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07
Philip Delborn, CFO, Tel: 0702-12 52 64


GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com
Följande filer finns för nedladdning:

GHP startar verksamhet inom neurologi