Forskning visar att ablation minskar risken för stroke och räddar liv

2016-06-02

Forskning från GHP Arytmi Center Stockholm visar att ablation av förmaksflimmer minskar risken för stroke och räddar liv. Förmaksflimmer är den vanligaste typen av arytmi och förekommer hos cirka 3 % hos befolkningen.

I många år har antiarytmisk medicinering varit dominerande vid behandling av patienter med förmaksflimmer men dess användning begränsas av dålig effekt och många biverkningar. I slutet av 90-talet introducerades ablationsbehandling som alternativ till läkemedel vid behandling av förmaksflimmer. Sedan dess har metoden utvecklats och idag är ablation en etablerad metod för behandling av patienter med förmaksflimmer.

Studier har visat att ablation är överlägsen farmakologisk behandling avseende minskning av flimmerepisoder och ger en klart förbättrad livskvalitet. Fram till nu har det dock saknats studier som undersöker om ablation även kan minska dödligheten och risken för stroke.

Därför genomfördes ett samarbetsprojekt med Danderyds sjukhus och GHP Arytmi Center som helt nyligen publicerades i en välrenommerad kardiologisk tidskrift. I studien undersöktes 3120 abladerade och 295 877 icke-abladerade patienter under en 7 års period. En statistisk matchning mellan grupperna resulterade i att 2496 som genomgått ablation jämfördes med 2496 patienter som inte genomgått ablation. Dessa patienter var väldigt lika beträffande ett 50-tal viktiga parametrar såsom ålder, kön, underliggande sjukdomar etc.

Patienterna följdes under i genomsnitt 4.4 år. Under denna tid drabbades 78 abladerade (3.1%) och 112 icke-abladerade (4.5%) patienter av stroke det vill säga en 31%-ig lägre risk för stroke jämfört med icke-abladerade (figur 1).

Under samma period avled 88 patienter (3.5%) i ablationsgruppen och 184 (7.4%) bland de icke-abladerade patienterna. Kardiovaskulär död var dubbelt så vanlig hos icke-abladerade jämfört med abladerade patienter (0.83% vs. 0.38% årligen). Statistisk analys visade att abladerade patienter hade 50%-ig lägre risk för död jämfört med icke-abladerade patienter (figur 2).

Figur 1 - Incidensen av stroke
Figur_1.jpg

Figur 2 - Incidensen av död
Figur_2.jpg

Kommentar från klinikens läkare Fariborz Tabrizi och Anders Englund: För första gången kan vi visa att ablation inte är bara en mycket effektiv behandlingsmetod för symtomlindring och förbättring av livskvalité hos flimmerpatienter utan med denna behandling räddas även liv. Många patienter slipper också risken för stroke som är en allvarlig och mycket kostsam konsekvens av förmaksflimmer. Resultatet talar för att vi framtiden bör låta en större andel av våra patienter med förmaksflimmer erbjudas ablation.    

Referens:
Friberg L, Tabrizi F, Englund A. Catheter ablation for atrial fibrillation is associated with lower incidence of stroke and death: data from Swedish health registries. Eur Heart J. 2016 Mar 16.

Vid frågor/funderingar, kontakta gärna:
Anders Englund / Leg. läkare, VD GHP Arytmi Center Stockholm
Tel: 08-616 52 00
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.