Gemensamma patientnöjdhetsfrågor

2012-05-01

Från och med 2012 inför vi gemensamma uppföljningsfrågor till alla patienter som opereras på ortopedi- och ryggklinikerna inom GHP.

Frågorna vi tittar på är hur nöjda våra patienter är av den vården vi ger på klinikerna. De frågor vi ställer till patienterna är;

  • Vården som helhet: Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?
  • Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt av läkarna? 
  • Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt av övrig personal på kliniken?
  • Fick du tillräcklig information och vägledning när du blev utskriven?
  • Var du nöjd med behandlingen av smärta och obehag under vårdtiden?
  • Fick du tillräckligt med smärtstillande läkemedel med dig hem? (avser även recept på läkemedel)

Resultaten ger oss förutom en möjlighet att fortsätta det interna förbättringsarbetet på klinikerna en fantastisk chans att jämföra våra resultat och gemensamt stärka vår position som ledande inom högspecialiserad operationsvård med nöjda patienter.

All kritik som framkommer efter det att en patient opererats hos oss, positiv som negativ, återkopplar vi direkt till arbetsgruppen som vårdat patienten. Det ger oss en möjlighet att utvecklas som vårdgivare och gör att vi snabbt kan rätta till saker som behöver förändras. Förbättringsarbetet hos oss pågår ständigt säger Carl-Johan Fredin, VD på Ortho Center IFK-Kliniken.

Vår förhoppning är att våra resultat ska göra det enkelt för er som söker en säker, professionell vårdgivare med hög service att komma till en klinik inom GHP.


Om du känner att du vill veta mer om vårt kvalitetsarbete på våra kliniker kontakta gärna:
Camilla Rainé / Kundrelationsansvarig
Tel: 0721-64 97 91
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Hemsida: ghp.se