Nyhetsbrev maj 2012


Vi vill tacka er!

..för en fantastisk uppslutning och en trevlig dag när vi för femte året i rad genomförde en utbildnings- och informationsdag inom ortopedi på Ortho...

Läs mer »

Välkommen Gildhøj Privathospital

Ytterligare en dansk specialistklinik med hög kvalité på given vård och lång erfarenhet av ortopedi ingår nu i GHP:s nätverk.

Läs mer »

Gemensamma patientnöjdhetsfrågor

Från och med 2012 inför vi gemensamma uppföljningsfrågor till alla patienter som opereras på ortopedi- och ryggklinikerna inom GHP.

Läs mer »

Vi vill dela med oss av vår kunskap

I våra nyhetsbrev kommer vi att varje gång kunna erbjuda en medicinsk sammanfattning kring ett ämne. Områdena kommer att variera och önskar ni veta...

Läs mer »

LivsViktig.nu - nytt uppföljningsprogram vid övervikts-operationer

Bariatric Center Stockholm lanserar nu ett uppföljningsprogram för sina överviktsopererade patienter – LivsViktig.nu- som ett led i att hjälpa...

Läs mer »

Stockholms kvalitetsrapporter inom ortopedi och rygg har släppts

En spännande och glädjande läsning erbjuds i årets kvalitetsrapporter som innehåller allt från ökad produktion till förbättrade resultat.

Läs mer »