Styrelse

Carsten Browall

Carsten Browall

Styrelseordförande

Född 1958
Styrelseordförande sedan 27 april 2016 och styrelseledamot sedan 4 maj 2011

Övriga uppdrag Styrelseordförande i Vitrolife AB och Osstell AB. Styrelseledamot i SciBase AB, Unident AB och Bellman & Symfon AB.

Bakgrund Lång karriär inom healthcare-sektorn. Ledande befattningar på Mölnlycke Healthcare, Nobel Biocare och Capio.

Utbildning Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 349 951 st.

Oberoende gentemot bolaget och dess större ägare.

Bo Wahlström

Bo Wahlström

Styrelseledamot

Född 1949
Styrelseledamot sedan 3 maj 2012

Övriga uppdrag Styrelseordförande i Ryholm Förvaltning AB. Styrelseledamot i Stena Adactum AB. Huvudägare i Metroland BVBA. Större ägare i GHP Specialty Care AB (publ).

Bakgrund Styrelseledamot i Nordiska Fondkommission AB, Digital Illusions AB, Telelogic AB, Song Networks AB och Stenas Sfärråd samt för ett flertal onoterade företag. Tidigare ägare till ett antal onoterade fastighets-, IT- och kommunikationsföretag samt större ägare i börsnoterade Telelogic AB, Fastpartner AB och Song Networks AB.

Utbildning Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 18 360 000 st.

Oberoende gentemot bolaget och beroende gentemot dess större ägare.

Mikael Olsson

Mikael Olsson

Styrelseledamot

Född 1963
Styrelseledamot sedan 2 maj 2013

Övriga uppdrag Styrelseledamot i Nordanland Investment i Väst AB och Citypark Holding AB. VD på Nordanland AB och Nordanland Investment i Väst AB.

Bakgrund Investment Manager på Amplico Kapital AB och Sjätte AP-fonden Företagsinvesteringar. Auktoriserad revisor och skattekonsult på KPMG.

Utbildning Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 40 000 st.

Oberoende gentemot bolaget och beroende gentemot dess större ägare.

Johan Wachtmeister

Johan Wachtmeister

Styrelseledamot

Född 1959
Styrelseledamot sedan 29 april 2014

Övriga uppdrag Styrelseordförande i MJW Invest AB och Reko Gårdar i Sverige AB. Styrelseledamot i Alm Equity AB. Styrelsens representant för affärsområdet International och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund Vice VD och koncernledning på SEB och VD på Ledstiernan AB. Medgrundare av GHP och GHP-koncernens vice VD under ett antal år. Medgrundare av Stockholm Spine Center.

Utbildning MBA från IMI Geneve och Civil ingenjörsexamen (MSc) från Maskin KTH i Stockholm.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 4 778 744 st.

Beroende gentemot bolaget och oberoende gentemot dess större ägare.

Johan Wachtmeister

Elisabeth Hansson

Styrelseledamot

Född 1975
Styrelseledamot sedan 27 april 2016

Övriga uppdrag Styrelseledamot i Mentor International. Fristående konsult inom Health Care området.

Bakgrund Management konsult 17 år med fokus på hälso- och sjukvård i Norden. Partner på Boston Consulting Group och Associate Principal på McKinsey & Company.

Utbildning Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 44 000 st.

Oberoende gentemot bolaget och dess större ägare.