Ledning

Daniel Öhman

Daniel Öhman

VD och Affärsområdeschef VGR

Född 1980
Anställd 2006

Övriga uppdrag Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund VD på GHP:s dotterbolag GHP Ortho Center IFK-Kliniken.

Utbildning Civilingenjörsexamen i Elektroteknik och magisterexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers tekniska högskola.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 34 400 st.

Konvertibler i GHP: 239 500 st.

Tobias Linebäck

Tobias Linebäck

Vice VD och Affärsområdeschef International

Född 1974
Anställd 2006

Övriga uppdrag Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund Senior manager på Ernst & Young (Stockholm) och på Ernst & Young Global (London) samt Skattejurist på Ernst & Young (Sverige).

Utbildning Affärsjuristexamen från Handelshögskolan i Jönköping.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 118 600 st.

Konvertibler i GHP: 143 700 st.

Therese Sandberg

Terese Sandberg

Head of Operational Intelligence
Affärsområdeschef Danmark

Född 1977
Anställd 2010

Övriga uppdrag Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund Managementkonsult på McKinsey & Company.

Utbildning Civilingenjörsexamen i Bioteknik och magisterexamen i Entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: –

Konvertibler i GHP: 71 850 st.

max-van-eijk

Max van Eijk

Affärsområdeschef Stockholm

Född 1978
Anställd 2015

Övriga uppdrag Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund Affärsområdeschef på Capio, Managementkonsult på McKinsey & Company (London) och Boston Consulting Group (Stockholm).

Utbildning Examen i nationalekonomi från Macalester College, USA.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 97 557 st.

Konvertibler i GHP: 239 500 st.

Philip Delborn

Philip Delborn

Finansdirektör

Född 1975
Anställd 2016

Övriga uppdrag Styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund VD, affärscontroller och affärsområdeschef på Unilabs.

Utbildning Kandidatexamen i ekonomi från Göteborgs Universitet.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 61 172 st.

Konvertibler i GHP: -

GHP bjorn zoega web 100

Björn Zoega

Medicinsk Chef

Född 1964
Anställd 2015

Övriga uppdrag VD Stockholm Spine Center & Spine Center Göteborg, samt styrelseuppdrag. 

Bakgrund Överläkare på Sahlgrenska; VD Landspitali, Islands Universitetssjukhus; COO Nextcode Genetics, Klinisk professor.

Utbildning MD (Läkare), PhD (Doktorsexamen), Ledarskapsutbildning Harvard Business School.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: -

Konvertibler i GHP: -

GHP Ludvig high 101 1

Ludvig Dalemar

Affärsområdeschef Vårdsamverkan

Född 1987
Anställd 2017

Övriga uppdrag VD GHP Vård och Hälsa AB

Bakgrund Managementkonsult på Health Navigator / Lumell Associates; Business developer på GHP (2010-2013)

Utbildning MSc Business Administration, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 

Aktier i GHP, egna samt närståendes: -

Konvertibler i GHP: -