Ledning

Daniel Öhman

Daniel Öhman

VD och Affärsområdeschef VGR

Född 1980
Anställd 2006

Övriga uppdrag Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund VD på GHP:s dotterbolag GHP Ortho Center IFK-Kliniken.

Utbildning Civilingenjörsexamen i Elektroteknik och magisterexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers tekniska högskola.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 34 400 st.

Konvertibler i GHP: 239 500 st.

Tobias Linebäck

Tobias Linebäck

Vice VD och Affärsområdeschef International

Född 1974
Anställd 2006

Övriga uppdrag Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund Senior manager på Ernst & Young (Stockholm) och på Ernst & Young Global (London) samt Skattejurist på Ernst & Young (Sverige).

Utbildning Affärsjuristexamen från Handelshögskolan i Jönköping.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 118 600 st.

Konvertibler i GHP: 143 700 st.

Therese Sandberg

Terese Sandberg

Head of Operational Intelligence
Affärsområdeschef Danmark

Född 1977
Anställd 2010

Övriga uppdrag Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund Managementkonsult på McKinsey & Company.

Utbildning Civilingenjörsexamen i Bioteknik och magisterexamen i Entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: –

Konvertibler i GHP: 71 850 st.

Ingemar gladh

Ingemar Gladh

Affärsområdeschef Skåne och Dental

Född 1950
Anställd 2014 GHP Hk och verksam i GHP-koncernen sedan 2007

Övriga uppdrag Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund Kliniskt verksam sedan 1983. VD på GHP:s dotterbolag GHP Ortho Center Stockholm och GHP Ortho Center Skåne.

Utbildning Läkarexamen vid Karolinska Institutet Leg. Läkare, specialistkompetens i ortopedi och allmän kirurgi.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 302 697 st.

Konvertibler i GHP: 114 960 st.

max-van-eijk

Max van Eijk

Affärsområdeschef Stockholm

Född 1978
Anställd 2015

Övriga uppdrag Styrelseordförande och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund Affärsområdeschef på Capio, Managementkonsult på McKinsey & Company (London) och Boston Consulting Group (Stockholm).

Utbildning Examen i nationalekonomi från Macalester College, USA.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 73 572 st.

Konvertibler i GHP: 239 500 st.

Philip Delborn

Philip Delborn

Finansdirektör

Född 1975
Anställd 2016

Övriga uppdrag Styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund VD, affärscontroller och affärsområdeschef på Unilabs.

Utbildning Kandidatexamen i ekonomi från Göteborgs Universitet.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 10 000 st.

Konvertibler i GHP: -

Tycho Tullberg

Tycho Tullberg

Medicinsk Chef

Född 1951
Anställd 2016 GHP Hk och verksam i GHP-koncernen sedan 2006

Övriga uppdrag -

Bakgrund Grundare av och VD på GHP:s dotterbolag GHP Stockholm Spine Center.

Utbildning Specialist i ortopedi och Med.dr.

Aktier i GHP, egna samt närståendes: 871 600 st.

Konvertibler i GHP: -