Våra kliniker

 • Allmänkirurgi
  • GHP Kirurgkliniken Stockholm GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning för allmänkirurgi och erbjuder hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Till exempel kan du här få hjälp med proktologiska besvär, gallbesvär och bråck.
  • GHP Gastro Center Skåne GHP Gastro Center Skåne utreder och behandlar sjukdomar och problem i mag- tarmkanalen. Kliniken genomför också flertalet allmänkirurgiska ingrepp, bland annat kirurgi för sköldkörtel- och bisköldkörtelsjukdom.
 • GHP International
 • Gastroenterologi
  • GHP Stockholm Gastro Center GHP Stockholm Gastro Center är en verksamhet inom medicinsk gastroenterologi och endoskopi och är en av de största specialistklinikerna inom området i Sverige. Här utförs gastroskopi- och koloskopiundersökningar, samt utredning och behandling av patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar.
  • GHP Gastro Center Skåne GHP Gastro Center Skåne utreder och behandlar sjukdomar och problem i mag- tarmkanalen, njurar, blåsa, urinvägar och manligt könsorgan. Kliniken erbjuder vård med mycket erfarna och omsorgsfullt utvalda specialister.
 • Hjärtrytmrubbningar
  • GHP Arytmi Center Stockholm GHP Arytmi Center Stockholm är specialiserad på behandling av störningar i hjärtats rytm, arytmier, och är också det första centret i Sverige som utför ablationer med magnetnavigering.
 • Idrottsmedicin
  • GHP Idrottscentrum Stockholm GHP Idrottscentrum hanterar idrottsmedicinska frågeställningar ur ett multidisciplinärt arbetssätt där vi integrerar kunskap från medicin, nutrition, arbetsfysiologi och psykologi för att ge förutsättningar till maximal prestation. De erfarenheter och metoder vi har från elitidrott anpassas till individer med en hög prestationsprofil för att säkerställa optimala förutsättningar och maximera arbets- och idrottsrelaterade resultat. Vi erbjuder även hälsoundersökningar, vilka möjliggör förebyggande insatser för att ge förutsättningar till en bra hälsa nu och i framtiden.
 • Medicinskt Centrum
  • GHP Medicinskt Centrum Stockholm GHP Medicinskt Centrum är en allmänmedicinsk försäkringsmottagning belägen i Läkarhuset Odenplan mitt i centrala Stockholm. Vi välkomnar allmänmedicinska patienter i alla åldrar (även barn) till vår mottagning. Vi genomför videobesök med patienterna när det är medicinskt och praktiskt lämpligt. Våra läkare och sjuksköterskor har alla en bred och gedigen erfarenhet av tillstånd såsom infektioner, stress och psykosociala besvär, sköldkörtelproblematik, trötthet, smärta, hjärt- och kärlsjukdom, astma och allergier, diabetes, mag- och tarmbesvär etc. För oss är det av yttersta vikt att alla patienter känner sig sedda, trygga och delaktiga i sin egen vård. I nära anslutning till vår mottagning finns medicinsk service såsom röntgen och blodprovtagning (laboratorium) vilket gör besöket enkelt och smidigt för våra patienter.
 • Neurologi
  • GHP Neuro Center Göteborg På GHP Neuro Center Göteborg har vi samlat ett väldigt erfaret team med experter inom utredning och behandling av nervsystemets sjukdomar vilket involverar neurologi, neurokirurgi och neurofysiologi.
 • Ortopedi
  • GHP Ortho Center IFK-Kliniken Göteborg GHP Ortho Center IFK-Kliniken är en ortopedisk verksamhet med specialister på idrotts- och förslitningsskador. Den höga specialiseringen innebär att du som patient behandlas av en ortoped med stor erfarenhet av just din skada och kliniken har också egen sjukgymnastik för att kunna följa patienten genom hela vårdkedjan.
  • GHP Ortho Center Stockholm GHP Ortho Center Stockholm fokuserar på ortopedisk verksamhet med inriktning på höft- och knäledsplastiker, samt idrottsskador, och är den största vårdgivaren på knäplastiker i Stockholm. GHP Ortho Center Stockholm bedriver sin verksamhet på både Löwenströmska Sjukhuset och Läkarhuset Odenplan.
  • GHP Ortho Center Skåne GHP Ortho Center Skåne är en ortopedisk verksamhet med specialister på idrotts- och förslitningsskador. Kliniken har också egna sjukgymnaster som utformar individuella träningsprogram i nära samarbete med läkare.
  • GHP Gildhöj Privathospital Köpenhamn GHP Gildhöj Privathospital Köpenhamn är erkänd i sportens värld och Team Danmark har valt att samarbeta med vår klinik. Här erbjuds behandling av idrottsskador, ryggkirurgi, reumatologi, MR-skanning, ultraljudsundersökning samt digital röntgen.
  • GHP Ortho Center Rehab Göteborg GHP Ortho Center Rehab Göteborg är GHP Ortho Center IFK-Klinikens egen sjukgymnastikverksamhet för att kunna erbjuda alla kunder och patienter kvalitet och service genom hela vårdkedjan.
 • Ryggkirurgi/Ryggvård
  • GHP Stockholm Spine Center GHP Stockholm Spine Center är Sveriges största ryggklinik och är ledande på kirurgisk behandling av ryggåkommor. Kliniken har även bland annat sjukgymnastik och smärtrehabilitering och ligger i frontlinjen gällande forskning och införande av nya behandlingsmetoder.
  • GHP Spine Center Göteborg GHP Spine Center Göteborg är en högspecialiserad enhet som erbjuder ett professionellt och individuellt omhändertagande av patienter med besvär orsakade av sjukdomar i hals-, bröst eller ländryggen. GHP Spine Center Göteborg har dessutom egen sjukgymnastik för en komplett vårdkedja.
  • GHP Spine Center Skåne GHP Spine Center Skåne grundades hösten 2015 och drivs i nära samarbete med Spine Center Göteborg. GHP Spine Center Skånes specialistutbildade ryggkirurger har mångårig erfarenhet av att bedöma och behandla patienter med sjukdomar och besvär i hals-, bröst eller ländryggen.
  • GHP Gildhöj Privathospital Köpenhamn GHP Gildhöj Privathospital Köpenhamn är erkänd i sportens värld och Team Danmark har valt att samarbeta med vår klinik. Här erbjuds behandling av idrottsskador, ryggkirurgi, reumatologi, MR-skanning, ultraljudsundersökning samt digital röntgen.
 • Specialisttandvård
  • GHP Specialisttandläkarna Stockholm GHP Specialisttandläkarna Stockholm erbjuder specialisttandvård med fokus på implantat och protetik, samt allmäntandvård. Vi har specialisttandläkare inom käkkirurgi, protetik och parodontologi (tandlossningssjukdomar) med lång erfarenhet av specialisttandvård.
  • GHP Specialisttandläkarna Nacka GHP Specialisttandläkarna Nacka är Sveriges största privata enhet för specialisttandvård. Förutom implantatbehandlingar utför kliniken käkkirurgiska behandlingar och tandprotetisk specialistvård.
  • GHP Specialisttandläkarna Norrköping GHP Specialisttandläkarna Norrköping erbjuder ett brett utbud av specialisttandvård. På kliniken finns specialisttandläkare med många års erfarenhet inom käkkirurgi, protetik, och bettfysiologi (tuggsystemets anatomi). Kliniken erbjuder dessutom behandling inom implantat, tandlossning och rotbehandling.
 • Totalvård
  • GHP Totalvård Ortopedi Stockholm Vårt mål är en obruten vårdkedja där du som patient ska känna dig trygg från första besöket på vår mottagning till utskrivningen efter en eventuell operation.
 • Urologi
  • GHP Gastro Center Skåne GHP Gastro Center Skåne utreder och behandlar sjukdomar och problem i mag- tarmkanalen, njurar, blåsa, urinvägar och manligt könsorgan. Kliniken erbjuder vård med mycker erfarna och omsorgsfullt utvalda specialister.
  • GHP Urologcentrum Stockholm GHP Urologcentrum Stockholm är en specialistmottagning inom urologi i Liljeholmen, Stockholm. Där gör vi utredningar och behandlingar inom allt som rör de nedre urinvägarna, både hos kvinnor och män. På GHP Urologcentrum Stockholm sätter vi våra patienter i centrum och värnar om att ge högkvalitativ sjukvård.
  • GHP Urologcentrum Odenplan GHP Urologcentrum Odenplan är en urologisk specialistmottagning i Stockholm City. Våra urologer har bred kompetens och dokumenterad erfarenhet
 • Vårdplaneringen
  • GHP Vård och Hälsa Solna Vi ansvarar för vårdplaneringen åt Trygg Hansas sjukvårdsförsäkringskunder. Vi erbjuder bland annat sjukvårdsrådgivning dygnet runt.
 • Överviktskirurgi
  • GHP Bariatric Center Stockholm GHP Bariatric Center Stockholm erbjuder överviktskirurgi genom de tre vanligaste metoderna - gastric bypass, gastric banding, och sleeve gastrectomy. Kliniken ordnar dessutom informationsträffar där intressenter kan få information om de olika behandlingsformer, samt träffa kirurg, dietist och sjuksköterska på plats.