Finansiell rapportering

GHP:s redovisning utgår från lagar, förordningar, avtal, regler och rekommendationer som gäller noterade bolag på Nasdaq Stockholm. Det är styrelsen som säkerställer kvaliteten på den finansiella redovisningen bland annat genom revisionsutskottet.

Läs mer om revisionsutskottet under Styrelsens arbete