Bolagsstyrningsrapport

Med bolagsstyrning avses oftast de regler och den struktur som byggs upp för att effektivt och kontrollerat styra och leda ett aktiebolag.

Sedan den 1 juli 2008 ska alla företag som är noterade på Nasdaq Stockholm tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

GHP noterades på Nasdaq Stockholm den 3 oktober 2008 och började i enlighet med Övergångsbestämmelserna för den reviderade Svensk kod för bolagsstyrning("Koden") att tillämpa densamma i samband med den första årsstämma som hölls efter den 1 januari 2009.

pdf Bolagsstyrningsrapport 2017

pdf Bolagsstyrningsrapport 2016

pdf Bolagsstyrningsrapport 2015

pdf Bolagsstyrningsrapport 2014

pdf Bolagsstyrningsrapport 2013

pdf Bolagsstyrningsrapport 2012

pdf Bolagsstyrningsrapport 2011

pdf Bolagsstyrningsrapport 2010

pdf Bolagsstyrningsrapport 2009

pdf Bolagsstyrningsrapport 2008