Bolagsstyrningsrapport

Med bolagsstyrning avses oftast de regler och den struktur som byggs upp för att effektivt och kontrollerat styra och leda ett aktiebolag.

Sedan den 1 juli 2008 ska alla företag som är noterade på Nasdaq Stockholm tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

GHP noterades på Nasdaq Stockholm den 3 oktober 2008 och började i enlighet med Övergångsbestämmelserna för den reviderade Svensk kod för bolagsstyrning("Koden") att tillämpa densamma i samband med den första årsstämma som hölls efter den 1 januari 2009.

pdf Bolagsstyrningsrapport 2016

pdf Bolagsstyrningsrapport 2015

pdf Bolagsstyrningsrapport 2014

pdf Bolagsstyrningsrapport 2013

pdf Bolagsstyrningsrapport 2012

pdf Bolagsstyrningsrapport 2011

pdf Bolagsstyrningsrapport 2010

pdf Bolagsstyrningsrapport 2009

pdf Bolagsstyrningsrapport 2008