Aktien

GHP noterades på Nasdaq Stockholm den 3 oktober 2008.

ISIN-kod: SE0002579912
Kortnamn: GHP

Största aktieägare per 31 december 2016 är Metroland BVBA med 26,7 procent.

Den 31 december 2016 uppgick det totala antalet aktier till 68 282 585 aktier.