Aktien

GHP noterades på Nasdaq Stockholm den 3 oktober 2008.

ISIN-kod: SE0002579912
Kortnamn: GHP

Största aktieägare per 29 december 2017 är Metroland BVBA med 27,2 procent.

Den 29 december 2017 uppgick det totala antalet aktier till 68 282 585 aktier.