Aktieägare

GHP:s tio största aktieägare per den 29 december 2017:

AktieägareAntalAndel (%)
Metroland BVBA 18 600 000 27,2
Johan Wachtmeister, inkl. bolag 4 778 744 7,0
Grenspecialisten förvaltning AB 4 030 006 5,9  
Per Båtelson, inkl. bolag 3 618 512 5,3
Ägir Invest AB 3 400 000 5,0
Fjärde AP-fonden 3 118 202 4,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 354 450 3,5
Roger Holtback 1 800 000 2,6
Skandinaviska Enskilda Banken S.A, W8IMY 1 466 234 2,2
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 1 354 333 2,0
De tio största aktieägarna totalt44 520 48165,2
Övriga aktieägare 23 762 104 34,8
Totalt68 282 585100,0

Källa: Euroclear Sweden AB


Senast uppdaterad 9 januari 2018