Aktieägare

GHP:s tio största aktieägare per den 29 mars 2018:

AktieägareAntalAndel (%)
Metroland BVBA 18 360 000 26,9
Johan Wachtmeister, inkl. bolag 4 778 744 7,0
Grenspecialisten förvaltning AB 4 104 084 6,0  
Per Båtelson, inkl. bolag 3 618 512 5,3
Dunross & Co AB 3 400 000 5,0
Fjärde AP-fonden 3 368 202 4,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 909 200 4,3
Roger Holtback 1 800 000 2,6
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 513 971 2,2
Skandinaviska Enskilda Banken S.A, W8IMY 1 216 234 1,8
De tio största aktieägarna totalt45 068 97466,0
Övriga aktieägare 23 213 638 34,0
Totalt68 282 585100,0

Källa: Euroclear Sweden AB


Senast uppdaterad 10 april 2018