Nyhetsbrev june 2016


GHP intervju med Björn Zoëga

I mars 2016 tillträdde Björn Zoëga, ryggkirurg och framstående ledare inom vården, som VD för GHP Stockholm Spine Center.

Läs mer »

Effekter av att omfördela befintliga resurser på GHP Stockholm Gastro Center

Idag upplever många sjukvårdsenheter att resurserna inte räcker till för att bedriva en god och säker vård. Vi pratar ofta om behovet av mer...

Läs mer »

Ny specialistläkare till GHP Ortho Center Göteborg

Matilda Lundblad är GHP Ortho Center Göteborgs glänsande nytillskott med många järn i elden.

Läs mer »

Nya ansikten på GHP Ortho Center Rehab Göteborg

GHP Ortho Center Rehab Göteborg fortsätter att utveckla sin verksamhet och har precis anställt två nya fysioterapeuter. Ulrika Nyhlén och Martina...

Läs mer »

Specialiseringsutbildning i Oral Protetik

Karolinska Institutet (KI) och GHP Specialisttandläkarna har en gemensam specialiseringsutbildning i Oral Protetik.

Läs mer »

Standardiserade vårdförlopp - vad är det och hur påverkar det oss?

En nationella satsning på standardiserade vårdförlopp (SVF) för att korta väntetider och skapa mer jämlik vård inom cancersjukvården pågår i Sverige...

Läs mer »

Forskning visar att ablation minskar risken för stroke och räddar liv

Forskning från GHP Arytmi Center Stockholm visar att ablation av förmaksflimmer minskar risken för stroke och räddar liv. Förmaksflimmer är den...

Läs mer »

Nya lokaler för GHP Ortho Center Skåne

Den 29:e april 2016 flyttade GHP Ortho Center Skåne till nya, mer centrala, lokaler i Malmö.

Läs mer »